OSAAMINEN. Rohkeus. Roima lupaus.

Autamme, tuemme, neuvomme ja ohjaamme, kun kyseessä on yrityksenne osaamisen eteenpäin vieminen. Nostamme osaamisenne sen arvoisesti esille. Yhteistyössä näytämme asiakkaillenne rohkeutenne ja roiman lupauksen, joka koukuttaa asiakkaan odotukseen.

Vuosien aikana olemme olleet mukana matkailualan yritysten liiketoimintasuunnitelmien laatimisessa ja tuotekehitys-hankkeissa.
Kehotamme rohkeuteen antaaksenne törkeän lupauksen asiakkaillenne.

Tarjoamme yrityksellenne käsikirjoitukset, ohjaaja- ja tuottaja-palvelut.
Olemme mukana prosesseissa tuottamassa teidän näköistä aineistoa.
Tämän päivän sana on luoda visiot videoiksi.

MATKAILUALAN KONSULTOINTI

Kaikki matkailualan konsultointiprojektit käynnistetään yhteistyössä asiakkaan kanssa määritellen tavoitteet ja hahmottaen tuleva prosessi sekä sen aikataulu.
Yhdistämme projekteihin matkailualan osaamisen rinnalle projektien taloushallinnon ja muut konsultit tarpeen mukaan.

Tuotekehityksen erikoisasiantuntijana Illuusio Oy on räätälöinyt useille matkailuyrityksille omia palvelutuotteita. Toteutuksista on vastannut joko yritys itse tai kumppanina Illuusio. Myynti menee aina sen yrityksen kautta, jolle tuote kehitetään.
Ota yhteyttä, tehdään myös teidän yrityksellenne oma, persoonallinen matkailupalvelu, joka täyttää asiakkaanne odotukset.

Illuusio Oy tekee selvityksiä ja visioita matkailualalta. Rohkeita visioita alueen käytöön, että voidaan synnyttää tervettä liiketoimintaa persoonallisella twistillä.

PK-yritysten liiketoimintasuunnitelmien sekä rahoitushakemusten laatiminen tehdään usean vuoden kokemuksella tuloksekkaasti.

Koulutamme, toteutamme ja arvioimme markkinointiprosesseja asiakkaan tarpeista, tuotekheittelyyn, myyntiin ja jälkiseurantaan saakka.

Yhteistyössä venäläisten partnereittemme kanssa toteutamme mediaratkaisuja venäläisten asiakkaiden tavoittamiseksi.