SOPIMUS- JA PERUUTUSEHDOT


1.
Illuusio Oy laskuttaa varausmaksuna 25% ohjelmapalvelun hinnasta. Varaus on voimassa, kun varausmaksu on maksettu yrityksen tilille.

2.
Toimituskulut ovat 200 euroa. Toimituskulut voidaan periä varauksen jälkeen asiakkaalta riippumatta peruutusajankohdasta. Toimituskulut sisältyvät ohjelmapalvelun hintaan, mikäli peruutusta ei tule.
Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä. Palvelun käyttämisen estävä sairaus ja tapaturma on osoitettava lääkärintodistuksella.

3.
Asiakkaan oikeus purkaa sopimus ilman erityistä syytä,
- viimeistään 45 päivää ennen palvelun alkamista kuluitta;
- viimeistään 28 päivää ennen palvelun alkamista kuluitta maksamalla etukäteen ilmoitetut toimituskulut;
- myöhemmin kuin 28 päivää, mutta viimeistään 14 päivää ennen palvelun alkamista maksamalla 25% palvelun kokonaishinnasta;
- myöhemmin kuin 14 päivää, mutta viimeistään 48 tuntia ennen palvelun alkamista maksamalla 50% palvelun kokonaishinnasta.

4.
Mikäli sopimus puretaan myöhemmin tai asiakas ei ilmoita Illuusio Oy:lle ennen palvelun alkamista siitä, ettei hän käytä palvelua, Illuusio Oy:llä on oikeus periä palvelun koko hinta.
Asiakkaan on aina ilmoitettava siitä, ettei hän käytä palvelua tai käyttää oleellisesti sovittua vähemmän, esimerkiksi henkilömäärä tai kestoaika muuttuvat sovitusta. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti tai muuten olosuhteet huomioiden tarkoituksenmukaisella tavalla Illuusio Oy:n ilmoittamaan osoitteeseen.
Sopimus katsotaan puretuksi tai muutetuksi sillä hetkellä, kun asiakkaan ilmoitus on saapunut Illuusio Oy:öön. Mikäli asiakas osoittaa, että ilmoitus on annettu oikeaan osoitteeseen oikeana ajankohtana, katsotaan ilmoituksen tulleen perille sinä ajankohtana, jolloin sen säännönmukaisesti olisi pitänyt saapua yhtiöön, vaikka ilmoitus myöhästyisi tai ei tulisi perille.

5.
Mikäli Illuusio Oy saa myydyksi saman palvelun kolmannelle, Illuusio Oy on velvollinen palauttamaan asiakkaalle palvelusta aikaisemmin maksetun hinnan siltä osin kuin se on saatu kolmannelta. Illuusio Oy:llä on kuitenkin oikeus vähentää palautettavasta määrästä etukäteen ilmoitetut toimituskulut.

6.
Mahdolliset reklamaatiot palveluista on ilmaistava henkilökunnalle tilaisuuden aikana. Jälkikäteen tehtyjä palvelun sisältöön kohdistuvia reklamaatioita ei hyväksytä.